อุปกรณ์แนะนำ

รายการอุปกรณ์ต่างๆ ที่ทาง ทนฐ. แนะนำสำหรับช่างพนักงานที่ทำงานด้าน Fiber Optic ควรมีประจำกายหรือประจำกองงานเพื่อทำให้การทำงานเกิดคุณภาพสูงสุด

หมายเหตุ บริษัทที่ทาง ทนฐ. ได้แนะนำไปเป็นเพียงบริษัทตัวอย่างข้างต้นเท่านั้นทาง ทนฐ. มิได้มีส่วนได้ส่วนเสียใดๆ ทั้งสิ้น

อุปกรณ์ รูปภาพ ยี่ห้อ รุ่น ราคา (บาท) ผู้ขาย ติดต่อ
Tissue Responsive image Kimwipes KIMTECH SCIENCE 2,900-.
(30 กล่อง/1 ลัง)
Masswell
Group
Cotton Swab Responsive image HUBY-340 BB-002 30,000-.
(2,000 แพค/1 ลัง)
escothai
Cotton Swab Responsive image HUBY-340 BB-013 34,000-.
(2,000 แพค/1 ลัง)
escothai
Alcohol Responsive image MERCK Chemicals EMSURE Ethanol 1,400-.
(บรรจุ 2.5 l)
วิทยาศรม – เคมีภัณฑ์
Fiber Stripper Responsive image Pro'sKit 8PK-326 450-.
mynpe
One-Click Cleaner Responsive image - - 7xx-.
Abex
OFTK installation set* Responsive image KEIBA n206s 990-. (1 Set)
สามารถแยกขายได้


Responsive image กรรไกร Kevlar cutter
Responsive image HONEST 500 Jet