บริการของเรา

We have expertise in Testing and Calibration.

...
Testing

With supporting Network Devices and Outsite Plant such as WIFI, Router, OFC, Clamp and Instruments. Testing for compare with specification or want to know perfomance of products.

Outsite Plant Telecom systems Instruments
...
Calibration

Our calibration laboratories are accredited to ISO/IEC 17025 : 2017 , thereby confidently ensuring accurate and precise measurements. Serve for Fiber Optic and Electrical.

Optical Electrical RF
...
Repair

ให้บริการงานซ่อมเครื่องมือวัด เช่น Fusion Splicer, Fiber Cleaver, OTDR, Optical Power Meter, PON Power Meter, หูตรวจแก้ และอื่น ๆ

งานซ่อม