Max-width 100%

รวบรวมความรู้เกี่ยวกับ OFTK

เอกสารเหล่านี้ถือเป็นเอกสารของ บมจ. ทีโอที มิยอมให้มีการแก้ไข, คัดลอก หรือ เผยแพร่ โดยมิได้รับอนุญาติ

Reponsive image

กลุ่ม line พูดคุยเกี่ยวกับ OFTK และเรื่องการติดตั้ง

ชุดอุปกรณ์การติดตั้งแบบใหม่ที่จะมาแทนการติดตั้งแบบเดิม ซึ่งภายใน 1 ชุด kit จะสามารถใช้ติดตั้งได้ทั้งฝั่งลูกค้าและที่ SDP เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการ และยังลดเหตุเสียลง

OFTK

ทั้งนี้ในกระบวนการทำงานแบบใหม่นี้จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนวิธีการทำงาน และอุปกรณ์ Fusion Splicer เล็กน้อยโดยจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ที่เรียกว่า Holder สำหรับจับสาย Round Type ขนาด 3.5mm ของเครื่อง Fusion Splicer ในการทำงาน โดยทุกท่านที่สนใจสามารถชมวิธีการติดตั้งแบบใหม่นี้ได้จากวีดีโอตัวอย่างใน Youtube channal ของส่วนงานได้หรือสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ตามช่องทางติดต่อของ ส่วนบริการทดสอบและสอบเทียบ สถาบันนวัตกรรมทีโอที

ความต่างระหว่างชนิดของสาย G.652.D vs G.557.A1 vs G.657.B3
วิธีการตัดต่อสาย OFTK ฉบับสั้น
การใช้งานสาย OFTK สำหรับการติดตั้งแบบ nonstop