ความแตกต่างระหว่างใบแสดงผลการทดสอบและใบรับรองผลการสอบเทียบ

หลายๆ ท่านอาจจะยังสับสนกันระหว่างใบแสดงผลการทดสอบ (Test Report) และใบรับรองผลการสอบเทียบ (Calibration Report) ความที่อาจจะยังไม่เข้าใจนี้ส่งผลให้อาจจะนำไปใช้งานผิดประเภท วันนี้ทางส่วนบริการทดสอบและสอบเทียบจะมาอธิบายถึงความแตกต่างนี้เพื่อการนำใบรายงานผลที่ได้รับไปใช้อย่างถูกวิธี ทั้งนี้ Admin ได้เคยทำการเขียนบทความเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างการทดสอบและสอบเทียบเอาไว้ในหัวข้อ Library สามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมจาก Link นี้ Click

ใบแสดงผลการทดสอบ (Test Report)

ใบแสดงผลการทดสอบเป็นเอกสารที่จะได้รับเมื่อทำการส่งเครื่องมือหรืออุปกรณ์ใดๆ มาทดสอบในห้องปฏิบัติการที่ได้มาตราฐาน ผลที่ได้จากการทดสอบโดยเป็นการวัดหรือตรวจสอบค่าต่างๆ เปรียบเทียบกับข้อกำหนดตามหัวข้อที่ต้องการ ซึ่งส่วนมากจะใช้ในโอกาส

1. ใช้ในการจัดซื้อ เพื่อเทียบค่าของเครื่องกับข้อกำหนดที่ต้องการ

2. ใช้ในการตรวจรับ เพื่อระบุว่าเครื่องมือที่ทำการจัดหามานั้นเป็นไปตามข้อกำหนด


ใบรับรองผลการสอบเทียบ (Calibration Report)

ใบรับรองผลการสอบเทียบเป็นเอกสารที่จะได้รับเมื่อทำการส่งเครื่องมือวัด มาทำการสอบเทียบโดยห้องปฏิบัติการสอบเทียบที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 การรายงานจะ รายงานค่าที่วัดได้พร้อมค่าความไม่แน่นอนในการวัด (Uncertainty) และบางครั้งอาจจะรายงานค่าแก้มาใน ใบรายงานผลด้วย (Correction factor) ซึ่งใบรายงานผลการสอบเทียบที่ได้ส่วนมากจะใช้ในโอกาส

1. การใช้เครื่องมือที่มีใบรับรองการสอบเทียบนี้เพื่อตรวจรับงานจ้างต่างๆ

2. เครื่องมือวัด ที่ใช้ในองค์กรที่มีการทำระบบคุณภาพต่างๆ เครื่องมือจะต้องได้รับการสอบเทียบ

3. เจ้าหน้าที่หรือพนักงานที่ใช้เครื่องมือวัดนั้นๆ ที่ต้องการทราบว่าเครื่องมือวัดที่ใช้งานยังมีความสามารถในการอ่านค่าได้ถูกต้องและเที่ยงตรงหรือไม่